klimatyzacja w serwerowni

Posted: December 12, 2010 in klimatyzacja
Tags: , , , ,

Każdy kto ma styczność z serwerami i komputerami wie jak ważne jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy dla zainstalowanych tam urządzeń przez cały rok. Wiele systemów komputerowych zwalnia pracę gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30C. Gdy temperatura przekracza 38C grozi to utratą danych.

Serwery, szafy rakowe, UPS maja  wyspecyfikowane przez producentów zakres pracy, w nowoczesnych urządzeniach to temp. od 10ºC do 30º C i wilgotność od 15 do 85%.

Spełnienie w/w warunków w sposób nieprzerwany i maksymalnie bezpieczny (rezerwowanie) określa system klimatyzacji wraz z wstępnym określeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz z wymogami jakie muszą być spełnione w pomieszczeniu. Im wyższe są zakładane gęstości mocy w pomieszczeniach komputerowych tym większy jest wpływ projektanta klimatyzacji na ogólną architekturę pomieszczenia, czy wręcz całego Data Center.

Wyjściowymi warunkami przy określaniu sposobu rozdziału i klimatyzacji powietrza w pomieszczeniu powinny być:

–  dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do strefy zasysania powietrza przez każdy serwer, o optymalnej temperaturze 20-25°C i wilgotności nie niższej niż 45%;

– odprowadzenie z obudowy serwera nie mniejszej ilości powietrza niż dostarczyliśmy;

– zabezpieczenie przed przedostawaniem się gorącego powietrza w strefę   zasysania.

Podstawowe wymagania dotyczące każdego systemu klimatyzowania pomieszczeń komputerowych ograniczają się do kilku kluczowych wytycznych:
● dostarczenia odpowiedniej ilości chłodnego powietrza do każdego urządzenia technicznego,

● utrzymanie zalecanej temperatury i wilgotności w pomieszczeniu (alarm w przypadku dużego wzrostu temperatury, zalania)

● odprowadzenia takiej samej ilości gorącego powietrza,
● zapobiegania recyrkulacji gorącego powietrza,
● zrealizowania powyższych wytycznych w sposób ciągły, z zabezpieczeniem na wypadek awarii i energooszczędny.

Dodatkowo poza wymaganiami czysto technicznymi, układ klimatyzacji serwerowni musi spełniać oczekiwania użytkowników i administratorów tego typu obiektów.

● niezawodność działania,
● niskie koszty eksploatacyjne,
● łatwość serwisowania.

Dla pomieszczenia komputerowego wielkością określającą wytyczne mocy chłodniczej dla klimatyzacji była gęstość mocy przypadająca na jednostkę powierzchni podawana w watach na m2 powierzchni.
Obecnie przy określeniu ilości ciepła jakie należy usunąć z pomieszczeń komputerowych stosuje się dwa określenia, „gęstości mocy” oraz mocy zainstalowanej w jednej szafie serwerowej. Gęstość mocy zwykle jest określeniem odnoszącym się do powierzchni zajmowanej przez szafy serwerowe wraz z przestrzenią komunikacyjno-serwisową wokół nich.

W zależności od  zapotrzebowania na chłód do każdego rodzaju pomieszczeń technicznych zalecane są inne rozwiązania klimatyzacyjne

Źródło Odyjas, Szczechowiak Ogrzewnictwo praktyczne nr 4/1996

Zalecane rozwiązania klimatyzacji pomieszczeń serwerowi:

Obciążenie cieplne do 120 W/m² zastosować możemy klimatyzatory naścienne

Obciążenie do 180 W/m² zastosować możemy klimatyzator podsufitowy, kasetonowy lub szafę klimatyzacyjną

Obciążenie do 230 W/m² zastosować możemy klimatyzator kanałowy lub szafę klimatyzacyjną

Obciążenie do 300 W/m² zastosować możemy klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu lub szafę klimatyzacyjną

Obciążenie do580 W/m² zastosować możemy klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu lub szafę klimatyzacyjną

Obciążenie do750 W/m² i więcej zastosować możemy  szafę klimatyzacyjną

W zależności od wymagań co do wilgotności w pomieszczeniu, zamontować możemy szafę klimatyzacyjną z nawilżaniem, lub nawilżacz autonomiczny.

Do serwerowni polecamy klimatyzatory model profesional najbardziej renomowanych firm takich jak DAIKIN i Toshiba

Klimatyzatory muszą  posiadać  opcję pracy całorocznej, elektroniczna kontrolę wydajność, dobrze jest zapewnić  system 100% rezerwy mocy chłodniczej klimatyzacji.

Aby zapewnić 100% niezawodność klimatyzacji, możliwość zdalnego jej sterowania proponujemy Państwu profesjonalny system monitoringu parametrów pracy klimatyzacji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s