chłodnice

Posted: February 14, 2011 in klimatyzacja, wentylacja
Tags: ,

Solidne silniki wysokoprężne wymagają solidnych elementów składowych dla chłodzenia powietrza doładowującego. Wysoki standard technologii chłodnic powietrza doładowującego na całym świecie łączony jest głównie z nazwą GA.

Know-how firmy GA oparte jest od ponad 35 lat na nieprzerwanych pracach rozwojowych, projektowaniu i doświadczeniu eksploatacyjnym. Chłodnice powietrza doładowującego zamontowane są w wielu tysiącach silników wysokoprężnych (silników Diesla) na całym świecie i pracują niezawodnie na statkach, pojazdach szynowych lub urządzeniach stacjonarnych.

Dla zapewnienia ekonomicznej eksploatacji tych silników chłodnice powietrza doładowującego mają bardzo istotne znaczenie.

Chłodnice powietrza doładowującego firmy GA są indywidualnie dopasowywane do różnorodnych typów silników, szczególnych warunków montażowych i warunków eksploatacyjnych.

Z wielorako sprawdzonych w praktyce systemów rur żebrowych ostatnio zyskały szczególne uznanie dla technologii chłodnic powietrza doładowującego rury żebrowe o zwartej budowie tzw “bloki lamelowe” Wysoka „zwartość osiągów”, a więc mała potrzebna objętość konstrukcyjna, jest szczególną zaletą oprócz aspektów związanych z kosztami.

Sercem chłodnicy powietrza doładowującego są rury żebrowe. Z kilku tysięcy sprawdzonych rur żebrowych GA zostały one wybrane według wewnętrznych specjalnych wymagań, dodatkowo udoskonalone i zoptymalizowane termodynamicznie.

Zaprojektowane indywidualnie dla indywidualnych konfi guracji silników

Firma GA dopasowuje się do podstawowych pomysłów producenta silnika i dlatego oferuje indywidualne rozwiązania koncepcyjne chłodnic powietrza doładowującego, takie jak:
chłodnice blokowe, wyjmowalne chłodnice w obudowie lub chłodnice wsuwane wzgl. inne wykonania specjalne.

Oprócz różnych koncepcji podstawowych chłodnice powietrza doładowującego firmy GA dopasowywane są dokładnie do każdej indywidualnej sytuacji montażowej i do każdego silnika Diesla. Uwzględniane są kryteria montażowe.

Zaprojektowane dla najróżniejszych warunków eksploatacyjnych

Różnorodne warunki eksploatacyjne wymagają obszernego know-how przy wyborze materiału dla rur, żeber, den sitowych i komór wodnych. Różne systemy wykorzystania ciepła (1, 2 i 3 obiegi chłodzące) zwiększają różnorodność konstrukcji chłodnic powietrza doładowującego i ich zakres zastosowania.

Dane ogólne
Chłodnica powietrza doładowującego firmy GA jest wymiennikiem ciepła wykonanym z rur żebrowanych. Gorące powietrze przepływa przez ożebrowanie zewnętrzne rura czynnik chłodzący przepływa przez rury. Powierzchnia wymiany ciepła chłodnicy składa się z okrągłych rur rozwalcowanych i płaskich ciągłych żeberek. Żeberka osadzone są trwale na rurach dzięki mechanicznemu rozwalcowaniu rur. Rury są również rozwalcowywane w ściankach sitowych na każdym końcu przy pomocy rozwałkówek. Ścianki boczne stanowią integralną część chłodnicy i są przymocowane śrubami do ścianek sitowych. Wieloobwodowe pokrywy przewidziane są dla doprowadzenia wody i podłączenia rur. Ilości przestrzeni podziałowych są zgodne z ilością przejść wody. Pokrywy są przykręcone śrubami do ścianek sitowych, dla uszczelnienia wprowadzone są uszczelki. W złączkach pokrywach przewidziane są zaworki dla odpowietrzania i spuszczania wody. Materiały dla pokryw i rury należy dobrać odpowiednio do własności medium chłodzącego i uzależnione są one również od jego prędkości przepływu w rurach. Chłodnice powietrza doładowującego projektowane są jako jednostopniowe, dwustopniowe lub trzystopniowe odpowiednio do konstrukcji silnika i mocy silnika.

Budowa chłodnicy
Chłodnica powietrza doładowującego jest integralną częścią silnika wysokoprężnego. Położenie

montażowe podłączenia przewodu dopływu i odpływu medium chłodzącego jak równieżpodłączenie kanałów przepływu powietrza zaprojektowane są przez producenta silnika. Dodatkowe informacje podane są w instrukcji producenta silnika. Demontowalna chłodnica w układzie pakietowym z obudową.
Określenie demontowalna chłodnica w układzie pakietowym odnosi się do konstrukcji obudowy z demontowalnym pakietem rurowym. Obudowa chłodnicy jest przymocowana śrubami pomiędzy kanałami przepływu powietrza. Pakiet rurowy jest wciśnięty w obudowę i jest połączony śrubami z wystającą ścianką sitową (koniec ustalony). Koniec swobodny jest połączony śrubami z ramą, która umożliwia przemieszczanie w kierunku poziomym w celu kompensacji rozszerzalności cieplnej. Demontowalna chłodnica w układzie pakietowym bez obudowy

Tego typu demontowalne chłodnice w układzie pakietowym stosowane są tam gdzie obudowa jest integralną częścią konstrukcyjną silnika wysokoprężnego. Pakiet rurowy jest wsunięty do obudowy. Wystająca ścianka sitowa (koniec ustalony) pakietu rurowego jest przymocowana śrubami do obudowy. Chłodnica blokowa określenie „chłodnica blokowa” odnosi się do konstrukcji zamontowanej bezpośrednio między kanałami przepływu powietrza silnika. Chłodnica blokowa jest przymocowana śrubami do kanałów powietrza na ściankach bocznych i ściankach sitowych.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s